homepage

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות

בתנועה החסידית, הטיש הוא סעודה ציבורית בחסות האדמו"ר (אדוננו מורנו ורבנו, מנהיג החסידות) בה משתתפים תלמידיו וחסידיו. במהלך הארוחה האדמו"ר ו/או...

AddToAny