homepage

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות

"ערבית" היא התפילה האחרונה מבין שלוש התפילות היומיות בליטורגיה היהודית, לצד שחרית ומנחה המבוצעות בבוקר ובצהרים. תפילת ערבית נערכת לאחר רדת החשכה...

AddToAny