homepage

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות

לקט פיוטים ותפילות שתוכנם רצוף בקשת סליחה ומחילה על עבירות וחטאים. נאמרים בכל ימי הצום והתענית לסוגיהם. הגאונים קבעו מעמד מיוחד לסליחות ב"עשרת ימי...

AddToAny