ישראל אדלר

חוקר; מייסדו ומנהלו הראשון של המרכז לחקר המוסיקה היהודית
1925-2009

ישראל אדלר נולד ב1925 בברלין ועלה לפלשתינה בגיל 11. למד תלמוד בישיבות בירושליםובפתח-תקווה ואחר כך קיבל את חינוכו המוסיקלי בפריז, בקונסרבטוריון הלאומי למוסיקה,בEcole Pratique des Hautes Etudes ובמכון למוסיקולוגיה של הסורבון (שם קיבל תואר דוקטור ב1963). ביןהשנים 1950 עד 1963 היה הממונה על מחלקת העברית והיהדות בספריה הלאומית בפריז. בשנת 1963 התמנה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים למנהל מחלקת המוסיקה של בית הספריםהלאומי והאוניברסיטאי. בשנת 1964 הקים שם את ארכיון הצליל הלאומי הישראלי ואת המרכזלחקר המוסיקה היהודית, שאותו הוא ניהל בין השנים 1964 ל1969 ושוב משנת 1971 והלאה. ב1971 התמנהלמרצה מן המניין למוסיקולוגיה באוניברסיטת תל-אביב, ובשנת 1973 הצטרף לחוגלמוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים (מרצה 1975, ראש החוג 1977-1974 ושוב בין 1987ל1989, אמריטוס משנת 1994). בשנת 1967 יזם ישראל אדלר את הקמתו של האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה שבראשו עמד מספרפעמים. הוא ייסד והיה אחד המנהלים של יובל-צרפת (מרכז לשימור המסורות המוסיקליות שלהיהודים), ייסד ועמד בראש המועצה של האיגוד העולמי לארכיוני צליל, סגן-נשיא של האגודההבינלאומית לספריות, ארכיונים ומרכזי תיעוד של מוסיקה וחבר בוועדה הבינלאומית שלהRISM והRILM. משנת 1991 ועד 1997 היה חבר בוועד המנהל של המועצה הבינלאומית למוסיקה שלאונסק"ו ובשנת 1997 נבחר כחבר בהנהלת האיגוד הבינלאומי למוסיקולוגיה. היה מרצה אורחבאוניברסיטאות רבות באירופה, צפון אמריקה ודרומה, וחוקר-חבר בCNRS בפריז. בשנת 1984 קיבל תוארכבוד מאגודת החזנים בארה"ב ובשנת 1994 קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מההיברו יוניון קולג' (ניויורק, סינסנטי, ירושלים).  רוב פרסומיו של ישראל אדלר עוסקים במוסיקה יהודית מימי הביניים ועד תקופתהאמנציפציה של היהודים באירופה. בין תחומי העניין המרכזיים שלו מצויים החשיפהוהפיענוח של כתבים עבריים אודות המוסיקה, העמדה הדתית (רבנית) כלפי המוסיקה,הדיאלקטיקה בין העברה בעל פה של מוסיקה יהודית דתית ובין מקורותיה הכתובים, וביצועיהמוסיקה האמנותית בבתי כנסת אירופיים ובסביבתם במאות השבע-עשרה והשמונה-עשרה. פרופ' ישראל אדלר נפטר ביום ב', כז' באב תשס"ט, 17 באוגוסט 2009.  

AddToAny