דון הרן

מוסיקולוג
1936 - 2016

פרופסור אמריטוס, הקתדרה למוסיקולוגיה ע"ש ארתור רובינשטיין, חוג למוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי מחקר: יחסי מילה-צליל במוסיקה ובתיאוריה מיוון העתיקה ועד המאה השבע-עשרה; הומניזם ומוסיקה; המדריגל האיטלקי; מוסיקה כלית מן הבארוק המוקדם; יהודים כמלחינים, מוסיקאים ותיאורטקאים של המוסיקה באיטליה במאות החמש-עשרה עד השבע-עשרה; נשים יהודיות באותן המאות כמשוררות וכזמרות; ההתחלות של ההיסטוריוגרפיה המוסיקלית העברית. 

AddToAny