— Bibliographic Items

יה רבון עלם

Material Type: 
Recordings
In: 
שחר אעיר מתנומות: שירת הבקשות בבית הכנסת הספרדי הר-ציון בירושלים
Publisher: 
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
Place of Publication: 
ירושלים, ישראל
Year: 
2007
Place of Recording: 
ישראל
Edition: 
1
Series: 
אנתולוגיה של מסורות מוסיקה בישראל
Volume: 
20
Pages: 
6 תקליטורים וחוברת
Recording Number: 
AMTI 0701
Media: 
CD
Languages: 
Greek
Country / Area: 
Israel
Description: 

פיוט שחובר על ידי ר' ישראל נג'ארה אשר נולד וגדל בצפת בסוף המאה ה – 16 ונחשב כמשורר עברי חשוב בדורות שלאחר גירוש ספרד. פיוט זה נחשב כאחד הפיוטים המוקדמים של נג'ארה והוא אחד משני הפיוטים המבוצעים היום בשירת הבקשות נוסח "ספרד ירושלים" הנמצאים בספר הפיוטים הראשון שהוציא ישראל נג'ארה בשנת 1587 בצפת. יה ריבון עלם הוא אחד מפיוטיו הנפוצים והמפורסמים ביותר של ר' ישראל נג'ארה, ולמרות ששפת הפיוט היא ארמית, הוא נפוץ בקרב רבות מקהילות ישראל. בחלק מן המסורות מבצעים אותו בשבתות ובאחרות גם באירועים אחרים. במסורת "ספרד-ירושלים" הוא מבוצע בחלק משירת הבקשות באשמורת הבוקר שלפני תפילת שחרית של שבת.

Sound Examples: 
יה ריבון עלם

הלחן המושר כאן נחשב ללחן הקדום שהביאה עמה קהילת יהודי חלב לירושלים. הוא מורכב משתי יחידות מוסיקליות המקבילות כל אחת לצלע של המחרוזת ושל הפזמון החוזר.

AddToAny