Jerusalem

Shirei Shelomo‎

מהשירה המאוחדת לשירת קהל : הרכבה מזרחית-מערבית בהתאמה לכל יהודי המזרח והמערב ... מנגינות השירה המאוחדת מיוסדת בהתאמה והטעמה לפי טעם ורוח הסוגים השונים האלה: שירה יהודית אשכנזית אירופית, ליטאית, וואהלינית, וחסידית - בהטעמה מזרחית, שירה יהודית ספרדית, סורית, תימנית, בבלית, פרסית-באופי ומשקל אירופי. 
Material Type: 
Scores
Year: 
1960

AddToAny