JMRC Store

הרבי החמישי בשושלת חסידות חב"ד. הבנת עוצמתה של חוויית הניגון בעבודתו הדתית של החסיד תוך דגש במושג "רצוא ושוב" וחשיבותה של ההתוועדות החסידית, אשר בהן יש לחוויית הניגון מקום נכבד – הם הנושאים...
60 NIS

פיענוח ודברי הסבר: רבקה הבסי ואדוין סרוסי
חוקרים שותפים: מייקל איילוורד, יואל ברסלר, יהודית ר‘ כהן, ריסטו פקה פינאנן

ב-2008 הוציא המרכז לחקר המוסיקה היהודית מארז בן ארבעה תקליטורים בשם...

* NIS

Audio & CDs

ספרים

40 NIS

AddToAny