JMRC's Researchers

יעל שי

חוקרת

תואר שלישי, אוניברסיטת בר-אילן. נושא עבודת הדוקטורט:  תהליכי השינוי ברפרטואר המוסיקלי המסורתי של החתונה בקרב יהודי חבאן (מנחה: פרופ' אורי שרביט). משנת 2001 מפקחת מרכזת על החינוך המוסיקלי במשרד החינוך.עיסוקים

1975     -   חקר יהדות תימן, כולל הקלטות אודיו ווידיאו.

1987     -    חקר יהדות חבאן, כולל הקלטות אודיו ווידיאו.

1985     -    חקר המוסיקה הכלייזמרית, כולל הקלטות אודיו.

1988     -    הוראה במחלקה למוסיקה, קורסים העוסקים באתנומוסיקולוגיה ובחינוך מוסיקלי.

1990     -    כתיבת תכניות לימודים במוסיקה לבתי-הספר היסודיים.

1955 - 2014

אליהו שלייפר

חזן, מורה וחוקר (האוניברסיטה העברית, היברו יוניון קולג')
דוא"ל: 
eschleifer@huc.edu

פרופ' שלייפר הוא מרצה למוסיקה יהודית דתית ועומד בראש בית הספר לחזנות של ההיברו יוניון קולג' בירושלים. את הכשרתו המוסיקלית החל בגיל 5 כנער במקהלת בית הכנסת של מכון שירת ישראל. למד כינור וקרן בקונסרבטוריון החדש למוסיקה בירושלים ושימש מורה ומרצה באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין ובאוניברסיטת תל אביב. בעל תואר דוקטור מ-1970 מאוניברסיטת שיקגו.

1939 -

AddToAny