JMRC's Researchers

אורי אהרן

מלחין, מנצח מקהלות וחוקר בקרב עדות ישראל
דוא"ל: 
urientali@gmail.com

בוגר האקדמיה ע"ש רובין בירושלים ובעל תואר ד"ר למוסיקולוגיה מטעם אוניברסיטת תל-אביב. שימש בין השנים 1993 – 2007 כמנצחה ומנהלה המוסיקלי של "מקהלת החזנים הירושלמית". בראשית 2007 הקים את מקהלת החזנים החדשה "זמרת-יה", בה הוא משמש כמנצח ומנהל מוסיקלי עד היום. כחוקר, מתמקד בימים אלה בשימוש הייחודי בסולם הפנטטוני ויישומו בבסיס נעימת טעמי המקרא בקרב עדות ישראל השונות. כתב את הספר "הקול והטעם- 'ראיית' הקול ו'שמיעת' הטעם, גילוי הסולם הפנטטוני".

1946-

פרנק אלוורז-פריירה

בלשן
דוא"ל: 
fap@vjf.cnrs.fr

בלשן וחוקר במדעי הרוח. מנהל חטיבת שפות, מוסיקות וחברות בCNRS.

תחומי מחקר: קנטילציה של המשנה, חקר הביצוע הקולי מנקודות מבט בלשנית ומוסיקלית. בלשנות בין שפות יהודיות: הצרפתית והעברית של יהודים בצרפת ובישראל, ספרדית-יהודית של יהודים מערביים(דרום צרפת, אנגליה, הולנד וכו'), ביצוע לשוני של יהודי גרמניה, אוסטריה ורומניה, המסורות המוסיקליות-ליטורגיות של יהודי אתיופיה.

1948 -

AddToAny