homepage

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות

פיוט זה מופיע בהגדות קדומות ומחברו לא ידוע. הפיוט עוסק בכך שלאורך ההיסטוריה קמים על עם ישראל אויבים רבים ומבקשים לכלותו והאל מצילהו מידם. הפיוט...

AddToAny