Yiddish songs

פורום אשכנז: כרך 4 של ברגובסקי: מוסיקה חסידית, 16.5.2004

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מתייחס מר יעקב מזור לכרך הרביעי של אוסף ברגובסקי,המוסיקה החסידית,לקראת פרסום מהדורה חדשה,מדעית של כתבי ברגובסקי.

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות

אחד מקרא ושניים תרגום-לשאלת מיזוגם של השירים ביידיש בתרבות הישראלית

שאלת מיזוגם של השירים ביידיש בתרבות הישראלית היא אמצעי ואבן בוחן לבדיקת בעיה רחבה יותר של היחסים בין התרבות הישראלית המתפתחת לבין תרבות היידיש. השאלה נבדקת בתחום החברתי, התרבותי והאמנותי

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשנ"ו

AddToAny