Taame emet

שיחזור ראשוני של קריאה בטעמים

מחבר

המאמר בא להתמודד עם בעיה הקשורהבתולדות התרבות היהודית; בעיה הקשורה הן למשמעות המקורית של סימני הטעמים, הן לקשר בין מבנה התחביר המילולי של הטכסט המקודש והתחביר המוזיקלי, והן לעצם מהות הסגנון המוזיקלי של מסורת ווקאלית עתיקה.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשמ"ט

AddToAny