Song

השיר "יד ענוגה" לזלמן שניאור – גלגול ממדף הספרים אל במת הזמר העברי

מחבר שותף
מחבר שותף
מחבר שותף

המאמר סוקר את תולדותיו של השיר 'יד ענוגה' מאז יציאתו לראשונה בדפוס, הטקסט הספרותי והלחנים המושרים עד היום. בעוד שהסקירה הספרותית מעלה, כי לא חלו שינויים מילוליים בכל המהדורות החוזרות, אשר הדפיסו את השיר לאורך השנים, הרי שסקירת הטקסט המושר על פי המהדורות המודפסות שלו, ועל פי דברי המרואינים, חושפת הוספות והשמטות משמעותיות. העבודה על תולדותיו של שיר זה, לחניו שהושרו במקומות ובזמנים שונים, כאלה הידועים כיום ואחרים אשר אבדו, מהווה דוגמא חדשנית בחקר ספרותי ואתנומוסיקולוגי של שירי התקופה.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
1998 תשנ"ז - תשנ"ח

AddToAny