Sephardi-Yerushalmi

הבכורה-התגבשות נוסח התפילה במסורת החזנות הספרדית-ירושלמית עד הגיעה למעמדה כיום

במאמר זה בודק המחבר את התהליכים והשינויים אשר חלו במסורת החזנות הספרדית או "חזנות ספרד-ירושלים", כפי שקרא לה אברהם צבי אידלסון עד שהתגלגלה למושג החדש יחסית "ירושלמית-ספרדית".

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשנ"ו

AddToAny