Piyyut

"מחזור שלוניקי" ו"שפתי רננות" - עבודה על שני תקליטים

מחבר

במאמר מביא המחבר את התייחסותו לצדדים הטכניים של עיבוד מוזיקלי של זמר מסורתי כפי שבאו לידי ביטוי בעבודתו על שני תקליטים - "מחזור שלוניקי" ו"שפתי רננות"-הכולל פיוטים ממסורת יהודי לוב.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשמ"ב

נעים זמירות ישראל [Sweet Singer of Israel] (אוסף ש.ס.ת.-ברסלר)

תוכן:
קמתי באשמורת
אנא כעב זדוני
אם אפס רובע הקן
אבינו מלכנו
ידי רשים
לבריתך שוכן זבול ושבועה
א-דני שמעתי שמעך יראתי
אוחילה לא-ל
היום הרת עולם (1)
היום הרת עולם (2)
יצו הא-ל
קידוש (לשבת)
במוצאי יום מנוחה
קידוש לשבועות
תרומם בת רמה - צמאה נפשי
אהללה שם א-להים
יסלח משמים
Al Dio alto
Es razón de alabar
Ay mancebo, ay mancebo

סוג חומר: 
הקלטות
שנה: 
2002

Sephardic High Holiday Selections [אוסף ספרדי לימים הנוראים] (אוסף ש.ס.ת.-ברסלר)

אוסף של פיוטים ספרדיים לימים הנוראים
הופיע לראשונה כקלטת
תוכן:
אדון הסליחות
למענך
ידי רשים
עת שערי רצון
שיחו לעמי
השם שמעתי
א-ל נורא עלילה
עננו
יה שמע אביונך
אדיר ונאור
כל נדרי
אנא בקראנו

סוג חומר: 
הקלטות
שנה: 
1978

היבטים של המשכיות ותמורה בשירת הפיוטים ב"שיר ושבחה". המפגש בין שתי עדות מסורתיות החלבית והספרדית בירושלים

העבודה עוסקת בשירת הפיוטים בקובץ הפזמונים "שיר ושבחה" ובמפגש בין שתי מסורות-החלבית ו הספרדית בירושלים

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תש"ס

AddToAny