Music

השיר "יד ענוגה" לזלמן שניאור – גלגול ממדף הספרים אל במת הזמר העברי

מחבר שותף
מחבר שותף
מחבר שותף

המאמר סוקר את תולדותיו של השיר 'יד ענוגה' מאז יציאתו לראשונה בדפוס, הטקסט הספרותי והלחנים המושרים עד היום. בעוד שהסקירה הספרותית מעלה, כי לא חלו שינויים מילוליים בכל המהדורות החוזרות, אשר הדפיסו את השיר לאורך השנים, הרי שסקירת הטקסט המושר על פי המהדורות המודפסות שלו, ועל פי דברי המרואינים, חושפת הוספות והשמטות משמעותיות. העבודה על תולדותיו של שיר זה, לחניו שהושרו במקומות ובזמנים שונים, כאלה הידועים כיום ואחרים אשר אבדו, מהווה דוגמא חדשנית בחקר ספרותי ואתנומוסיקולוגי של שירי התקופה.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
1998 תשנ"ז - תשנ"ח

הכל זהב

הספר מביא את תולדות המוסיקה הפופולארית בישראל על כל הג'אנרים שלה. לגבי כל תקופה מובאות דוגמאות של התקליטים הבולטים בתקופה.

סוג חומר: 
ספרים
שנה: 
1993

תרבות הפנאי בישראל: תמורות בדפוסי הפעילות התרבותית 1970-1990

הספר מכיל ממצאים על היבטים שונים של תרבות הפנאי. בין השאר מיוחד פרק נכבד לנושא התרבות המוזיקלית, סגנונות מעדפים, דפוסי בילוי וכו' בחלוקה לקריטריונים כמו גיל ומוצא עדתי

סוג חומר: 
ספרים
שנה: 
2000

AddToAny