Music theory

ליקוטים בחכמת המוסיקה בכתב יד לונדון, הספריה הבריטית Or. 10878

שלושה כתבי יד מן הספריה הבריטית בלונדון בנושא מוסיקה מובאים כאן: הגרסה העברית של הפירוש היהודי-ערבי של דונש אבן תמים על ספר היצירה, הגהה של משה אבן עזרא על פירוש דונש איבן תמים על ספר היצירה ומאמר בתורת המוסיקה.

סוג חומר: 
מאמרים בספרים
שנה: 
1982

היבטים מודליים ב"שירת הבקשות" של יהודי מרוקו

דוקטורט - האוניברסיטה העברית בירושלים שני כרכים, כולל תווים כולל שער ותקצירים באנגלית כותר באנגלית: Modal Aspects of the Singing of Supplications ("Bakashot") among Moroccan Jews

סוג חומר: 
ספרים
שנה: 
1986

AddToAny