Jewish

פס הקול בקולנוע היהודי-ציוני דרך בהתפתחותו בין שנות העשרים לשנות השבעים

מחבר

המאמר הנו הצצה אל עולם הקולנוע היהודי וסקירת ציוני הדרך החשובים ביותר להבנת התפתחותו

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשנ"ו

השינוי במסורות המוזיקליות היהודיות

המאמר עוסק בהמשכיות ובשינוי של המסורות המוזיקליות היהודיות . המאמר דן במורכבות נושא השינוי ובאפשרויות השונות שיש לנקוט בפירוש המושג שינוי.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשנ"ו

AddToAny