Israel

היבטים של המשכיות ותמורה בשירת הפיוטים ב"שיר ושבחה" - המפגש בין שתי עדות מסורתיות, החלבית והספרדית, בירושלים

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תש"ס 2000

מנגינות קדומות לפזמונים ספרדיים (המאה הט"ז)

תיאור והסבר לתופעת החיבור של פיוטים עבריים חדשים למנגינות קיימות של שירים פופולריים, תופעה שהיתה נפוצה בקרב יהודים ספרדים במאה ה16 במזרח התיכון (בעיקר תורכיה). המאמר מתייחס לאוספי השירים של ר' ישראל נג'ארה וכולל מספר דוגמאות תווים.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
1960

AddToAny