Hazzanut

פורום אשכנז: שינויים בסגנון ביצוע של חזנות, 26.6.2005

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מתייחס מר קליין לביצועים חזניים מהקלטות ישנות לעומת אלו של ההקלטות החדשות, ועומד על ההבדלים ביניהם.

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות

המאבק נגד המוזיקה של זולצר ולבנדובסקי במאה העשרים

המחבר מביא את הביקורת על המוזיקה של זולצר ושל לבנדובסקי וקורא להעריך מחדש את המוזיקה הזו כדי שלא תאבד המורשה המוזיקלית שהשאירו.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תש"ס

AddToAny