Bakkashot

היבטים של המשכיות ותמורה בשירת הפיוטים ב"שיר ושבחה". המפגש בין שתי עדות מסורתיות החלבית והספרדית בירושלים

העבודה עוסקת בשירת הפיוטים בקובץ הפזמונים "שיר ושבחה" ובמפגש בין שתי מסורות-החלבית ו הספרדית בירושלים

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תש"ס

היבטים מודליים ב"שירת הבקשות" של יהודי מרוקו

דוקטורט - האוניברסיטה העברית בירושלים שני כרכים, כולל תווים כולל שער ותקצירים באנגלית כותר באנגלית: Modal Aspects of the Singing of Supplications ("Bakashot") among Moroccan Jews

סוג חומר: 
ספרים
שנה: 
1986

היבטים של המשכיות ותמורה בשירת הפיוטים ב"שיר ושבחה" - המפגש בין שתי עדות מסורתיות, החלבית והספרדית, בירושלים

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תש"ס 2000

מנגינות קדומות לפזמונים ספרדיים (המאה הט"ז)

תיאור והסבר לתופעת החיבור של פיוטים עבריים חדשים למנגינות קיימות של שירים פופולריים, תופעה שהיתה נפוצה בקרב יהודים ספרדים במאה ה16 במזרח התיכון (בעיקר תורכיה). המאמר מתייחס לאוספי השירים של ר' ישראל נג'ארה וכולל מספר דוגמאות תווים.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
1960

AddToAny