— פריטים ביבליוגרפיים

פורום אשכנז: רצוא ושוב בניגוני חב"ד, 14.3.2004

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות
מקום הקלטה: 
הספריה הלאומית, ירושלים
תיאור: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מעלה מר רפי בן משה סוגיות מתוך מחקרו האחרון בנושא: רצוא ושוב בניגוני חב"ד.

דוגמאות קול: 

AddToAny