— פריטים ביבליוגרפיים

פורום אשכנז: מודוס "מגן אבות" - האם הוא קיים? 11.12.2005

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות
מקום הקלטה: 
הספריה הלאומית, ירושלים
תיאור: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מנסה פרופ' אליהו שלייפר לענות על השאלה האם מודוס "מגן אבות" אכן קיים? בדיון הזה נשען פרופ' שלייפר על מחקריו של אידלסון ועל מחקרים שקדמו לו .

קבצים מצורפים: 

תמסיר- דף מס' 5

תמסיר- דף מס' 8

תמסיר- דף מס' 11

תמסיר- דף מס' 12

תמסיר- דף מס' 14

תמסיר- דף מס' 15

תמסיר- דף מס' 16

תמסיר- דף מס' 17

תמסיר- דף מס' 18

תמסיר- דף מס' 19

תמסיר- דף מס' 2

תמסיר- דף מס' 3

תמסיר- דף מס' 4

תמסיר- דף מס' 9

תמסיר- דף מס' 10

תמסיר- דף מס' 7

תמסיר- דף מס' 1

תמסיר- דף מס' 13

תמסיר- דף מס' 6

דוגמאות קול: 

AddToAny