עמידה (תפילת)

שם נוסף לתפילת הלחש או תפילת שמונה עשרה. מציין כי תפילה זו נאמרת בעמידה.

AddToAny