עלייה (בבית הכנסת)

אדם שנקרא לעלות לתורה ולברך (ולעתים גם לקרוא) במסגרת קריאת התורה.

AddToAny