לקט פיוטים ותפילות שתוכנם רצוף בקשת סליחה ומחילה על עבירות וחטאים. נאמרים בכל ימי הצום והתענית לסוגיהם. הגאונים קבעו מעמד מיוחד לסליחות ב"עשרת ימי תשובה", שבין ראש השנה ויום הכיפורים. הסליחות הם מענפי הפיוט הפורים והוותיקים ביותר.

AddToAny