הגדת פסח

הגדת פסח היא אוסף תפילות, פירושים, מדרשים ומזמורים הנאמרים כחלק מסדר ליל פסח. כעשרים חלקים מרכיבים את סיפור ההגדה והפעולות הריטואליות הכלולות בה, למשל: רחיצת ידיים, קידוש, אכילת מרור ועוד. דקלום ושירת ההגדה נהוגים בכל הקהילות.   

 

AddToAny