homepage

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות

הגדת פסח היא אוסף תפילות, פירושים, מדרשים ומזמורים הנאמרים כחלק מסדר ליל פסח. כעשרים חלקים מרכיבים את סיפור ההגדה והפעולות הריטואליות הכלולות בה,...

AddToAny