JMRC's Researchers

יעקב מזור - פרסומים

יעקב מזור - ביוגרפיה

למד כינור, תיאוריה וקומפוזיציה במחלקה לתיאוריה באקדמיה ע"ש רובין בירושלים. בעל תואר מוסמך במוסיקולוגיה מאוניברסיטת בר-אילן; נושא עבודת הגמר: "מקומו של הרפרטואר המוסיקלי המסורתי בחתונה של יהודי גרוזיה." מורה לכינור ותיאוריה של המוסיקה באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין, ומורה למקצועות סולפג' וקונטרפונקט בסגנון פלסטרינה ומרצה למוסיקולוגיה באוניברסיטת בר אילן. חוקר במרכז לחקר המוסיקה היהודית משנת 1966. אוצר בארכיון הצליל הלאומי הישראלי אשר בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי (1987 - 2000). חוקר מוסיקה חסידית, מוסיקת כליזמר ושירי ארץ ישראל.

קרא עוד

יעקב מזור - Detials

דוא"ל: 
mazoryak@gmail.com
טלפון: 
02-5662246 (Israel)
Close

אסיקה מרקס - פרסומים

אסיקה מרקס - ביוגרפיה

בעלת תואר דוקטור במוסיקולוגיה מאוניברסיטת בר אילן.

קרא עוד

אסיקה מרקס - Detials

דוא"ל: 
Essica@el-rom.org.il
Close