JMRC's Researchers

נעמי כהן-צנטנר - ביוגרפיה

אתנומוסיקולוגית החוקרת מוסיקה אשכנזית בספרה הישראלית בעיקר במרחב הביתי. התיזה שלה, מאוניברסיטת מקגיל, עסקה בהשפעת המוסיקה הספרדית-פורטוגזית על הליטורגיה האשכנזית בלונדון בסוף המאה ה19. עבודת הדוקטורט בהדרכת פרופסור אדוין סרוסי, עסקה בפיוטים הפארא-ליטורגיים של זמירות השבת המושרות סביב שולחן השבת בקרב משפחות מהציבור הדתי לאומי בישראל, וכללה תיעוד אתנוגרפי וניתוח רפרטוארים של משפחות מורחבות. תחומי הענין המרכזיים הם מוסיקה דתית בספרה הביתית האשכנזית, לחני החגים של יהודים דוברים גרמנית, מפות מוסיקליות, ומוסיקה ישראלית פופולרית, במיוחד מוסיקה מזרחית.

קרא עוד

נעמי כהן-צנטנר - Detials

דוא"ל: 
naomicohnz@yahoo.com
Close
researchers_2

כץ, רות

מוסיקולוגית (שומרונים, רוברט לכמן)
1927 -

רות כץ - פרסומים

רות כץ - ביוגרפיה

פרופ' אמריטה וכלת פרס ישראל לשנת תשע"ב בתחום חקר התרבות, האומנות והמוסיקולוגיה. למדה באוניברסיטת קולומביה והייתה בין מייסדי החוג למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית, המעבדה לאתנומוסיקולוגיה בחוג וכן תוכנית "אמירים" של האוניברסיטה לסטודנטים מצטיינים, ואף עמדה בראשה. כן כיהנה כעורכת המוסיקולוגיה באניצקלופדיה העברית. תחומי מחקרה העיקריים: עליית האופרה, היבטים סוציולוגיים ותרבותיים של המוסיקה המערבית, הגות פילוסופית על המוסיקה וההיסטוריה שלה, אנליזה של הזמר הארצישראלי המוקדם, המוסיקה הערבית העממית בישראל, ועוד.

קרא עוד

רות כץ - Detials

כתובת: 
ירושלים
Close