JMRC's Researchers

רבקה הבסי - פרסומים

רבקה הבסי - ביוגרפיה

בעלת תואר שני וכיום דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן, במחלקה לספרות עם ישראל, המרכז לחקר הלאדינו. עוזרת מחקר בפרוייקט "הקנסיונרו הספרדי-יהודי במקורות העבריים (מאות 16 עד 19)".

קרא עוד

רבקה הבסי - Detials

דוא"ל: 
hank@netvision.net.il
Close

יהואש הירשברג - פרסומים

יהואש הירשברג - ביוגרפיה

פרופסור למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי מחקר: המורשת המוסיקלית של היהודים הקראים בישראל, תולדות המוסיקה בתקופת היישוב (1880 - 1948), מוסיקה בחברות של מהגרים ופליטים, מקורות הקונצ'רטו הקלאסי המוקדם, המוסיקה של שלהי המאה הארבע-עשרה בצרפת. כיום עוסק בהכנת אנתולוגיה של הליטורגיה של הקראים בישראל ובארה"ב.

קרא עוד

יהואש הירשברג - Detials

דוא"ל: 
msmus@mscc.huji.ac.il
כתובת: 
ירושלים
Close

רות הכהן - ביוגרפיה

רות הכהן הינה בעלת תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית, היתה ראש המחלקה למוזיקה באוניברסיטה העברית בין השנים 2001-2004. הכהן מלמדת באוניברסיטה קורס בתכנית עמיתים לסטודנטים מצטיינים (לשון ואמנות) ולימודי תרבות בתכנית לסטודנטים  לתואר שני. הכהן משלבת בעבודתה נקודת השקפה אסתטים-פילוסופית עם ניתוח הסטורי, סגנוני וסמיוטי. טווח הנושאים שלה משתרע מתקופת הברוק המוקדם ועד המוזיקה של המאה העשרים כולל מוזיקה יהודית.

קרא עוד

רות הכהן - Detials

דוא"ל: 
mshruth@mscc.huji.ac.il
Close

רחל הלוי - Detials

דוא"ל: 
rh13@013.net.il
Close

דוד הלפרין - ביוגרפיה

בעל תואר דוקטור במוסיקולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. ראש מחלקת המוסיקה באוניברסיטת תל אביב עד לפרישתו בשנת 1998. עיקר עניינו בניתוח מנגינות אוטומטי, בעזרת מחשב. כיום מסייע למרכז לחקר המוסיקה היהודית בקיטלוג מוסיקת עם ביידיש באוסף ברגובסקי.

קרא עוד

דוד הלפרין - Detials

דוא"ל: 
halperin@urim.org.il
Close

דון הרן - ביוגרפיה

פרופסור אמריטוס, הקתדרה למוסיקולוגיה ע"ש ארתור רובינשטיין, חוג למוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי מחקר: יחסי מילה-צליל במוסיקה ובתיאוריה מיוון העתיקה ועד המאה השבע-עשרה; הומניזם ומוסיקה; המדריגל האיטלקי; מוסיקה כלית מן הבארוק המוקדם; יהודים כמלחינים, מוסיקאים ותיאורטקאים של המוסיקה באיטליה במאות החמש-עשרה עד השבע-עשרה; נשים יהודיות באותן המאות כמשוררות וכזמרות; ההתחלות של ההיסטוריוגרפיה המוסיקלית העברית. 

קרא עוד
Close

אביגדור הרצוג - פרסומים

Close