JMRC's Researchers

researchers_1

אהרן, אורי

מלחין, מנצח מקהלות וחוקר בקרב עדות ישראל
1946-

אורי אהרן - פרסומים

אורי אהרן - ביוגרפיה

בוגר האקדמיה ע"ש רובין בירושלים ובעל תואר ד"ר למוסיקולוגיה מטעם אוניברסיטת תל-אביב. שימש בין השנים 1993 – 2007 כמנצחה ומנהלה המוסיקלי של "מקהלת החזנים הירושלמית". בראשית 2007 הקים את מקהלת החזנים החדשה "זמרת-יה", בה הוא משמש כמנצח ומנהל מוסיקלי עד היום. כחוקר, מתמקד בימים אלה בשימוש הייחודי בסולם הפנטטוני ויישומו בבסיס נעימת טעמי המקרא בקרב עדות ישראל השונות. כתב את הספר "הקול והטעם- 'ראיית' הקול ו'שמיעת' הטעם, גילוי הסולם הפנטטוני".

קרא עוד

אורי אהרן - Detials

דוא"ל: 
urientali@gmail.com
Close

פרנק אלוורז-פריירה - פרסומים

פרנק אלוורז-פריירה - ביוגרפיה

בלשן וחוקר במדעי הרוח. מנהל חטיבת שפות, מוסיקות וחברות בCNRS.

תחומי מחקר: קנטילציה של המשנה, חקר הביצוע הקולי מנקודות מבט בלשנית ומוסיקלית. בלשנות בין שפות יהודיות: הצרפתית והעברית של יהודים בצרפת ובישראל, ספרדית-יהודית של יהודים מערביים(דרום צרפת, אנגליה, הולנד וכו'), ביצוע לשוני של יהודי גרמניה, אוסטריה ורומניה, המסורות המוסיקליות-ליטורגיות של יהודי אתיופיה.

קרא עוד

פרנק אלוורז-פריירה - Detials

דוא"ל: 
fap@vjf.cnrs.fr
Close

טלילה אלירם - פרסומים

טלילה אלירם - ביוגרפיה

חוקרת את שירי ארץ ישראל ואת המורשת התרבותית המוזיקלית שנוצרה בארץ והתפתחה בה משלהי המאה ה-19 ועד היום. בשנת תשמ"ט (1989) סיימה את לימודי התואר השלישי בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. עבודת הדוקטור שנושאה היה: "זיקת האוריינטציה החברתית למשתנים במשפחה ולחשיפה לחברת הגיל" זכתה בפרס קרן שניצר למחקרים תורמים לנושאי החברה והמשק בישראל. בשנת 1995 סיימה בהצטיינות את לימודי התואר השני במוסיקולוגיה, עם תזה בנושא: "'שירי ארץ ישראל' - היווצרותו ומשמעותו של רפרטואר מוסיקלי פופולרי בסוף המאה העשרים". בשנת 2001 סיימה את לימודי הדוקטורט במוסיקולוגיה.

קרא עוד

טלילה אלירם - Detials

דוא"ל: 
eliram@mail.biu.ac.il
Close
researchers_4

ארום, שמחה

אתנו-מוסיקולוג, חוקר מוסיקה אפריקנית
1930-

שמחה ארום - ביוגרפיה

אתנו-מוסיקולוג ישראלי ממוצא צרפתי, המזוהה בתור מומחה עולמי למוסיקה ממרכז אפריקה, ובמיוחד זו אשר מקורה ברפובליקה המרכז אפריקנית. מבין ספריו: "פוליפוניה ופוליריתמיות אפריקנית: מבנה ומתודולוגיה מוסיקליים (1991). בשנת 1960, נשלח על ידי הממשל הישראלי להקים תזמורת כלי נשיפה במרכז הרפובליקה האפריקנית. במסגרת שליחותו, מצא עצמו מרותק על ידי המוסיקה המקומית, במיוחד על ידי הפוליפוניות הקוליות של שבט האקא. בין השנים 1971-1991, מלווה באתנו-מוסיקולוגים וסטודנטים, עמל יום-יום על הקלטות ומחקר שמטרתם תיעוד ושימור מוסיקה זו.

קרא עוד

שמחה ארום - Detials

דוא"ל: 
arom@vjf.cnrs.fr
Close