רות כץ

רות כץ
מוסיקולוגית (שומרונים, רוברט לכמן)
1927 -
כתובת: 
ירושלים
Close