קארל ברמן

קארל ברמן
מלחין ובריטון, פעיל בחיים המוזיקליים בבטרזיינשטט
1919-1995
Close