נעמי כהן-צנטנר

נעמי כהן-צנטנר
דוקטורנטית

אתנומוסיקולוגית החוקרת מוסיקה אשכנזית בספרה הישראלית בעיקר במרחב הביתי. התיזה שלה, מאוניברסיטת מקגיל, עסקה בהשפעת המוסיקה הספרדית-פורטוגזית על הליטורגיה האשכנזית בלונדון בסוף המאה ה19. עבודת הדוקטורט בהדרכת פרופסור אדוין סרוסי, עסקה בפיוטים הפארא-ליטורגיים של זמירות השבת המושרות סביב שולחן השבת בקרב משפחות מהציבור הדתי לאומי בישראל, וכללה תיעוד אתנוגרפי וניתוח רפרטוארים של משפחות מורחבות. תחומי הענין המרכזיים הם מוסיקה דתית בספרה הביתית האשכנזית, לחני החגים של יהודים דוברים גרמנית, מפות מוסיקליות, ומוסיקה ישראלית פופולרית, במיוחד מוסיקה מזרחית. היא מרצה באוניברסיטה הפתוחה ובמחלקה לחזנות שבהיברו יוניון קולג'. פרויקטים בדעת המקום כוללים "כל מקדש שביעי: לחן נודד כמפה תרבותית" מפה מוסיקלית הממוקמת על המפה האינטראקטיבית של דעת המקום, וכן פרויקט על מרחבי צליל בין דתיים משותפים בצפת העותומנית והמנדטורית כפי שהם מתבטאים בהקלטות היסטוריות.

דוא"ל: 
naomicohnz@yahoo.com
Close