מרסל דושסן-גיימין

מוסיקולוגית המתמחה במזרח התיכון הקדום
1907 - 1997
Close