אדר

החודש החמישי בלוח העברי. החודש שבו חל חג פורים.